Aerohive AP130

2.780.000  7.248.000  Sale
Aerohive AP130
2.780.000  7.248.000 

There are no reviews yet.

Write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thiết kế đẹp mắt, Atena ẩn phù hợp với môi trường có mật độ truy cập cực cao như Sự kiện, Phòng hội nghị, Khách sạn, Trường  học…

Hỗ trợ 2X2:2 802.11 ac Công nghệ MiMo. Tốc độ kết nối và tải dữ liệu lên đến 876 Mbps (80~100 user truy cập đồng thời)

Hỗ trợ nhận diện BLE radio

Có thể nhận dạng thiết bị IoT và chặn các file nguy hại, URL và IP

Thiết bị mạnh mẽ, xác thực bảo mật không dây chuẩn PPSK

Được kết nối và quản lý dựa trên Cloud based, kiểm soát dễ dàng hệ thống Wi-Fi một cách tập trung và tối ưu hóa tốc độ, khả năng phục hồ

Quản lý bằng Hivemanager cho phép kiểm soát thiết bị mạng và giám sát khách hàng

Chức năng tìm kiếm và lọc

Công cụ tự động cấp quyền truy cập và  triển khai dễ dàng

Hỗ trợ Hivecare Support online tại website của hãng